VodaOpti- prosessinoptimointia oikein toteutetuilla mittaus- ja automaatioratkaisuilla

VodaOpti on asiakastarpeeseen räätälöity kokonaisratkaisu, jonka tavoitteena on saavuttaa vedenpuhdistusprosessin parempi suorituskyky, sekä luoda kustannussäästöjä kemikaalioptimoinneilla. VodaOpti-tuotteella määritetään asiakkaan olemassa olevien laitteiden toimintakyky, saavutettu puhdistustulos ja lisämittausten tarve. Selvityksen perusteella kohteeseen valitaan parhaiten soveltuvat teknologiat ja suunnitellaan prosessinohjausparannukset. Tuotantolaitosten nykyisiä mittauksia ja laitteita pystytään useimmissa tapauksissa hyödyntämään optimoinnissa. Olemassa olevat prosessit ovat useimmissa tapauksissa toimivia ja prosessin automaatiota parantamalla saavutetaan jo merkittävät kustannussäästöt.

VodaOpti-tuotteella voidaan saavuttaa esimerkiksi seuraavia asiakashyötyjä:

- humuksenpoiston tehostaminen
- saostuskemikaalien annostelun vähentäminen jopa 30% 
- laskeutuksen nopeutus
- tehokkaampi kiintoaineenpoisto