Peroksidisovellukset

Peroksidisovellukset ovat Vodaflon tuotekehittämiä ratkaisuita, jotka soveltuvat vedenpuhdistuksen arvoketjun vaikeimpiin osa-alueisiin. Peroksidiratkaisuilla voidaa poistaa jätevesiprosessin toksisia kaasuja, vähentää korroosiota, tuottaa puhtaampaa juomakelpoista vettä ja ratkaista erittäin vaikeita mikrobiologisia ongelmia.

Voimme poistaa kustannustehokkaasti peroksidiratkaisuilla rikkivedyn, ammoniakin ja lukuisia muita hapetettavissa olevia toksisia kaasuja jätevesilaitoksilta, viemäriverkostosta ja teollisuuden prosesseista. Olemme menestyksekkäästi poistaneet rikkivetyä suurinakin pitoisuuksina (yli 400 ppm) jätevesiprosesseista ja samalla vähentäneet korroosiota merkittävästi. Alla olevasta linkistä löydät lisätietoa haitallisten kaasujen poistosta.

Linkki: Haitallisten kaasujenpoisto peroksidisovelluksilla

Linkki: Saudi Arabia Reference


Peroksidiratkaisut soveltuvat myös erittäin vaikeiden mikrobiologisten ongelmien ratkaisuun. Kehittämillämme sovelluksilla olemme pystyneet desinfioimaan erittäin tehokkaasti mm. legionellaa ja muita vaikeasti desinfioitavia haitta-aineita. Alla olevasta linkistä löydät lisätietoa jäteveden jälkidesinfioinnista.

Linkki: Jäteveden jälkidesinfiointi

Etenkin lämpimissä maissa raakavesissä esiintyvä levät ja homeet, joiden yhteydessä esiintyvät maku- ja hajuvirheet ovat käsiteltävissä kehittämillämme ratkaisuilla.