VodaMetal- kokonaisratkaisut teollisuuden vaativiin raskasmetallinpoistotarpeisiin

VodaMetal on teollisuuden tarpeisiin kehitetty raskasmetallinpoistoon räätälöity tuote. Raskasmetallit poistetaan vedestä käyttäen hyväksi Suomessa valmistettuja adsorbenttituotteita. Käytetty adsorptiomineraali valmistetaan rikastamalla maaperästä louhittuja luonnonmineraaleja ja prosessoimalla niistä kyseiselle metalliryhmälle sopiva seos. Mineraaliseokset tuotetaan vuosien tuotekehityksen tuoman tietotaidon avulla. Tutkimustyö on tehty tiiviissä yhteistyössä Oulun Yliopiston kanssa.

VodaMetal-tuote soveltuu käytettäväksi joko patruunasuodattimessa pellettiratkaisuna tai laskeutusprosessissa lietettynä tuotteena. Asiaksryhmä ulottuu pintakäsittelylaitoksista aina kaivosteollisuuteen saakka ja tuote on erittäin nopea ja helppo ottaa käyttöön olemassa oleviin prosesseihin.

Asikkailta saamien palautteiden mukaan VodaMetal-tuote yhdistettynä VodaOpti-tuotteeseen vähentää lipeän ja aikaisemmin annosteltujen flokkulanttien määrää jopa 30 % - 50% vuositasolla. Tästä kokonaisuudesta syntyy merkittäviä säästöjä jätevedenkäsittelyssä.

Linkki: Surface treatment reference


Ota yhteyttä kuullaksesi lisää hyvistä käyttökokemuksista ja säästöistä, joita voimme yhdessä tuottaa kanssanne. ville.valimaki@vodaflo.com