Jäteveden jälkidesinfiointi

Kehittämillämme peroksidisovelluksilla voidaan toteuttaa kustannustehokkaat jäteveden jälkidesinfiointiratkaisut. Yhdyskuntapuolella laajasti käytössä olevat klooridesinfiointiratkaisut tuottavat hajoamistuotteina haitallisia sivutuotteita, kuten trihalometaaneja, joiden on osoitettu olevat erittäin haitallisia ihmisille ja eliöille.

Kehittämissämme peroksididesinfiointijärjestelmissä ei synny haitallisia sivutuotteita ja kehittämillämme peroksidiratkaisuilla voidaan jopa poistaa aijemmin syntyneitä sivutuotteita. Käyttämämme kemikaalit ovat EPA-hyväksyttyjä ja ovat käytettyjä laajasti elintarviketeollisuudessa. Olemme vuosien kehititystyön tuloksena onnistuneet luomaan annostelujärjestelmän, joka optimoi kemikaalin kulutuksen samalla varmistaen desinfioinnin tehon. Käytämme automaatiojärjestelmässämme veden laadun mittaamista virtaamaperusteisen mittauksen sijaan. Veden laatuparametrit huomioimalla voimme taata optimaalisen syöttömäärän muuttuvissa olosuhteissa, eikä prosessin kuorman vaihtelut aiheuta haastetta järjestelmällemme.

Esimerkiksi verrattuna UV-laitteisiin ja Otsoni generaattoreihin, jotka eivät skaalaudu mikäli laitoksen kapasiteettia joudutaan kasvattamaan tai prosessia ajetaan puolikuormalla peroksidijärjestelmä on erittäin helposti skaalautuva ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Desinfiointiratkaisut ovat koeponnistittu ympäri maailmaa, kuten Venäjällä, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa.